TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YILLIK İZİN YA DA TATİL GÜNLERİNDE MEMURUN YURTDIŞI SEYAHATİ İZNE TABİ MİDİR?

Haziran 2017 Sayı 345

ÖZET

657 sayılı Kanunda 6111 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonrasında Devlet memurunun yurtdışına seyahat etmek için izin alınmasına gerek olup olmadığı, izin ya da tatil günlerinde yurtdışına gitme kararı verilmesi durumunda uygulamanın nasıl olacağı konusunda tartışma olduğu görülmektedir. Özellikle günübirlik yurtdışı seyahatlerin ve yurtdışı turların turizm faaliyetlerinde artması nedeniyle memur bakımından yurtdışına gidiş konusunda izne gerek olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Devlet memurunun izin hakkı, yurtdışına seyahat, tatil sünleri seyahat

Jel Sınıflandırması: K31, H83, J48, J83

IS PUBLIC SERVANT’S TRIP ABROAD DURING ANNUAL LEAVE OR HOLIDAYS SUBJECT TO PERMISSION?

ABSTRACT

It is seen in the Law No. 657 that after the amendment with the law no 6111, there is a debate about whether the civil servant needs to obtain permission to travel abroad, and how to implement it in case of a decision to leave abroad on leave or holidays. In particular, it is necessary to clarify whether or not there is a need to go abroad for the civil servant because of the increase in the daily activities of the tour abroad and the tourism activities of the abroad tours.

Keywords: The right of a civil servant to leave, Travel abroad, Holiday cruises

Jel Classification: K31, H83, J48, J83

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!