TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YILLIK BEYANNAMEDEN MAHSUP EDİLEMEYEN VERGİLERİN MÜKELLEFLERE İADE SÜRECİ

Mayıs 2020 Sayı 380

ÖZET

Mükelleflerin kanuni süresinde yıllık beyanname verip tahakkuk eden vergileri ödemeleri ne kadar önemli bir vergisel bir yükümlülük ise fazla ödedikleri vergilerin yıllık beyannameden mahsubundan sonra kalan tutarın iadesini nakden veya mahsuben istemeleri ve bunun da süresinde yerine getirilmesi aynı derecede önemli bir mükellef hakları konusudur. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre; 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinde gösterilen gelire dâhil kazanç ve iratlardan yıl içinde tevkif suretiyle kesilmiş bulunan vergiler, 1 Mart-30 Nisan/2020 döneminde verilen yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmiş olup mahsubu yapılan miktarın gelir vergisinden fazla olması halinde ise aradaki farkın vergi dairesince mükellefe bildirilmesi ve mükellefin de belirlenen sürede müracaatı üzerine kendisine ret ve iade edilmesi gerekmektedir. Yıllık beyannamede mahsup edilemediği için mükelleflere nakten ve/veya mahsuben iade edilmesi gereken tutarın iade süreçleri iadenin şekline göre farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yıllık Beyanname, vergi tevkifatı, tevkifatın mahsubu, teminat ve inceleme raporu, mahsuben/nakten iade, iade takip sistemi.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H29

RETURN PROCESS OF TAXES THAT CANNOT BE DEDUCTED FROM ANNUAL RETURN

ABSTRACT

It is an equally important taxpayer’s right to pay the taxes incurred by the taxpayers in the statutory period, and to demand the refund of the amount left after the deduction of the taxes paid in excess in cash or with the deduction, and to fulfill this in the period. According to income tax law 193; 2019 included in the annual income tax return for the year of income by withholding from earnings and revenues shown in the cut in taxes in the year, 1 March-30 April/granted in the period to 2020 have been deducted from the income tax on annual tax return. If the amount of the deduction is greater than the income tax, the difference must be reported to the taxpayer by the taxation authority and the taxpayer must be refunded upon his application within the specified period. The return processes of the amount that must be returned to taxpayers in cash and/or offsetting because it cannot be deducted from the annual return vary according to the form of the return.

Keywords: Annual Tax Return, withholding tax, setoff withholding, guarantee and inspection report, cash/setoff return, return tracking system.

Jel Classification: H20, H24, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!