TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YENİDEN DEĞERLEME ORANI VE GELİR VERGİSİ TARİFESİNİN GELİŞİMİ

Şubat 2018 Sayı 353

ÖZET

Gelir vergisi tarifesi artan oranlı tarife biçiminde düzenlemiş olup, bu durum vergi ödeme gücünün kavranması bakımından önem taşımaktadır. Tarife dilimlerinin her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranı dikkate alınarak artırılmak suretiyle uygulanması yoluna gidilmektedir. Ancak son yıllarda tarife dilimleri yeniden değerleme oranının altında bir artışla belirlenmektedir. Bu duruma GVK’da verilen yetki imkan sağlamakla birlikte, artan oranlı tarifeden beklenen en önemli işlevlerden olan ödeme gücünün kavranması, vergi adaletinin sağlanması ve vergilemenin ekonomik ve sosyal amaçlarının gerçekleştirilmesi hedefinden uzaklaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarife, Artan oranlılık, Yetki, Vergi Ödeme Gücü, Yeniden Değerleme Oranı

Jel Sınıflandırması: K34

REVALUATION RATIO AND DEVELOPMENT BY INCOME TAX

ABSTRACT

Income tax tariff is arranged in the form of increased tariff rate, which is important for comprehension of the tax paying ability. Each year, the tariffs are increased by considering the revaluation rate in relation to the previous year. However, in recent years tariffs have been set at an increase below the revaluation rate. In this case, the authority granted in the income tax law is provided. This is away from the goal of grasping the power of payment which is one of the most important functions expected from an increasing rate of definition, the provision of tax justice and the realization of economic and social goals of taxation.

Keywords: Tariff, Progressively, Authority, Tax Paying Ability, Revaluation Ratio

Jel Classification: K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!