TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KANUNİ TEMSİLCİ

Temmuz 2012 Sayı 286

ÖZET

Ticari yaşamımızı büsbütün değiştirme iddiasıyla uzun bir çalışma sürecini tamamlayıp yasalaşan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, genel olarak 01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Anonim ve limited şirketlerin iş ve işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanması için bu işlemlerin usulüne uygun biçimde belirlenmiş kanuni temsilcileri aracılığıyla yapılması gereklidir. Getirilen yeni düzenlemelerle anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde de müdürler kanuni temsilci olmaktadırlar. Anonim şirketlerin yönetim kurulu, temsil yetkisini, bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere de verebilir. Bu durumda mutlaka en az bir yönetim kurulu üyesine de temsil yetkisi verilmesi zorunludur. Öte yandan limited şirketlerde şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Kanuni Temsilci, Anonim Şirket, Limited Şirket.

Jel Sınıflandırması: K22, K29

LEGAL REPRESENTATIVE IN JOINT-STOCK AND LIMITED LIABILITY COMPANIES ACCORDING TO THE NEW TURKISH COMMERCIAL CODE

ABSTRACT

Turkish Commercial Code No. 6102, which became law after completing a long study term with the claim of changing our commercial life entirely, will generally become effective by 01.07.2012. In order to have validity, affairs and transactions of the joint-stock and limited liability companies are required to be performed by the legal representatives that are determined appropriately. According to the new regulations that are introduced, the board of directors and the managers are the legal representatives of the joint-stock companies and the limited liability companies, respectively. Board of directors in joint-stock companies may grant the authority of representation to one or more managing directors or to third parties as director. In this case, at least one member of the board of directors should certainly be assigned with the authority of representation. On the other hand, management and representation of a company are regulated by the articles of associations. With the articles of associations, management and representation of the company can be assigned to one or more shareholder or to all the shareholders or third parties who bear the title of manager. At least one shareholder should have the right of company management and authority of representation.

Keywords: Legal Representative, Joint-Stock Company, Limited Liability Company

Jel Classification: K22, K29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!