TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket Pay Senetleri ve İlmühaberleri

Ağustos 2013 Sayı 299

ÖZET

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerce pay senedi ve ilmühaber çıkarılması hususlarında, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’ndan bazı noktalarda ayrılmaktadır. Bu farklılıklara örnek olarak pay senedi çıkarma zorunluluğunun getirilmesi, pay senedi çıkarmada güvenlik önlemlerinin bulunmasının şart koşulması, pay senedinin ve ilmühaberin şekli unsurlarının genişletilmesi örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışmada, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerce pay senedi ve ilmühaber çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hamiline Yazılı Pay Senedi, Nama Yazılı Pay Senedi, İlmühaber, Pay Defteri, Yıpranmış Senetler.

Jel Sınıflandırması: K20, K22, K29

SHARE REGISTERS AND CERTIFICATES OF JOINT-STOCK COMPANIES ACCORDING TO THE NEW TURKISH CODE OF COMMERCE

ABSTRACT

The New Turkish Code of Commerce no. 6102 differs from the former Turkish Code of Commerce in certain points regarding joint-stock companies’ issuing shares and share certificates. The introduction of the obligation to issue shares, laying down having safety measures in issuing shares as a condition and extending the formal elements of shares and share certificates may be shown as examples of these differences. This article focuses on the regulations in the new Turkish Code of Commerce regarding joint-stock companies’ issuing shares and share certificates.

Keywords: Bearer Stock, Registered Share Certificate, Certificate, Share Register, Worn Out Certificates.

Jel Classification: K20, K22, K29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!