TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YENİ TTK VE ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

Şubat 2012 Sayı 281

ÖZET

Bu makalemizde; 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Ticaret Kanunu’nun Şirket Birleşmelerine ilişkin hükümleri ele alınmıştır. Şirket Birleşmeleri ile ilgili tanımlara yer verilmiş, yeni TTK’ya göre birleşme çeşitleri açıklanmış, geçerli birleşmelere değinildikten sonra; birleşme süreci anlatılmıştır. Ortaklık payının ve haklarının korunması, ayrılma akçesi, sermaye artırımı, yeni kuruluş, ara bilanço ve malvarlığındaki değişiklikler; diğer hususlar başlığı altında ele alınmış ve açıklanmaya çalışılmıştır. Ticaret Kanunu’nun yeni bir düzenlemesi olan sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi konusu üzerinde durulmuş; şartları ve getirdiği kolaylıklar açıklanmıştır. Son bölümde Alacaklıların ve Çalışanların Korunması bir başlık altında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şirket Birleşmeleri, Devralan, Devrolunan, Sermaye Şirketi, Şahıs Şirketi

Jel Sınıflandırması: G34, G38, K20, K22, K29

THE NEW TURKISH COMMERCIAL CODE AND MERGER OF CORPORATIONS

ABSTRACT

The New Turkish Commercial Code No. 6102 was adopted by the Grand National Assembly of Turkey on 13.01.2011 and was published in the Official Gazette No. 27846 on 14.02.2011 following the approval of the President. Its effective date is 01.07.2012 according to the clause 1534 of the said law. The New Turkish Commercial Code No. 6102 was adopted by the Grand National Assembly of Turkey, approved by the President and published in the Official Gazette, it has not been in effect yet. In this article, the provisions regarding the new Turkish Commercial Code to be in effect after a short while are specified.

Keywords: Merger of Corporations, Transferee, Equity Cooperation, Private Cooperation

Jel Classification: G34, G38, K20, K22, K29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!