TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YENİ İNDİRİMLİ ORAN KDV İADE SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eylül 2012 Sayı 288

ÖZET

İndirimli oran KDV iade esasları 119 seri nolu KDV genel tebliği ile yeniden düzenlenmiştir. Anılan tebliğ ile Gelir İdaresi, İndirimli Oran KDV iadesi ile ilgili olarak geçmişte farklı tebliğlerle yapılan düzenlemeleri tek tebliğde toplamanın yanında, uygulamada tartışma ve tereddütlere neden olan bazı konulara da açıklık getirmektedir. Tebliğde özellikle, beyannamelerde düzeltme yapılması, yıllık hesaplamalarda yük KDV’nin hesaplanan KDV’den düşük çıkması, indirimli orana tabi ürünlerin ihraç kayıtlı teslimleri gibi uygulamada ciddi tartışmalara neden olan konular hakkında İdare görüşlerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bahse konu tebliğ ile çok olumlu işler yapılmakla birlikte, İdare önemli görüş değişikliklerine de giderek, tartışmalı yeni bir iade süreci de yaratmış olmaktadır. Ülkemizdeki karmaşık ve sıkıntılı KDV İade sürecinin en sancılı türünü oluşturan İndirimli Oran KDV iadesi, tebliğ ile arzu edilen daha yalın ve ihtilaftan uzak bir yapıya bürünmemekte, aksine yapılan düzenlemelere bakıldığında bu konuda var olan ihtilafların devam edeceği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran KDV İadesi, İhraç Kayıtlı Teslim, Zamanaşımı, KDV

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

THE REDUCED RATE VAT REFUND PROCESS IS REGULATED BY THE COMMUNIQUÉ WITH NUMBERED 119

ABSTRACT

The principles of VAT return at reduced rate were reregulated by the general communiqué on VAT serial no. 119. Thanks to the said communiqué, the Revenue Administration put the regulations made for the VAT return at reduced rate in the past together in one communiqué, and make explanation to some issues causing arguments and hesitations in the practice. The administration expresses its opinion in the communiqué clearly about the issues that cause serious arguments in the practice, including making correction in particularly declarations, lower VAT of load than the calculated VAT in the annual calculations, export registered deliveries of products subject to reduced rate. With the said communiqué, many positive transactions are carried out, and the Administration begins a new argumentative return period by making significant change of opinion. VAT return at reduced rate, which is the most painful type of the complicated and annoying VAT return process in our country, doesn’t gain a simpler and out-of-dispute structure, on the contrary, it is understood that the disputes on the issue would remain in existence when the regulations made are considered.

Keywords: VAT Return at Reduced Rate, Export Registered Delivery, Statute of Limitation, VAT

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!