TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YENİ BİR MALİ YÜKÜMLÜLÜK OLARAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI

Ocak 2019 Sayı 364

ÖZET

10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. 7153 sayılı Kanun, Çevre Kanunu’nda yaptığı değişikliklerde “Geri Kazanım Katılım Payı” adı altında bir mali yükümlülük oluşturmuştur. Geri Kazanım Katılım Payı çevre kirliliğinin en aza indirilmesi amacıyla getirilmesine karşın toplanacak gelirler bu amacın gerçekleştirilmesine özgülenmemiştir. Bu çalışmada Çevre Kanunu’na eklenen ek 11’inci madde ile getirilen söz konusu mali yükümlülüğün amacı, kapsamı, hukuki niteliği ve düzenleniş biçimi vergi hukuku yönünden değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Geri Kazanım Katılım Payı, Mali Yükümlülük, Fon.

Jel Sınıflandırması: K34, K4, H20

RECYCLING BETTERMENT LEVY AS A NEW FISCAL OBLIGATION

ABSTRACT

In the Official Gazette No. 30621 dated 10.12.2018, Law No. 7153 on the Amendment of the Environmental Law and Certain Laws was published. Law No. 7153 has issued a fiscal obligation named “Recycling Betterment Levy” in the amendments made to the Environmental Law. Although the Recycling Betterment Levy is brought in order to minimize environmental pollution, the revenues to be collected are not allocated to realize such aim. In this study, the purpose, scope, legal character and regulation of the fiscal obligation brought by the additional Article 11 added to the Environment Law shall be evaluated in terms of tax law.

Keywords: Recycling Betterment Levy, Fiscal Obligation, Fund.

Jel Classification: K34, K4, H20

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!