TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞE İADE DAVASI VE VERGİSEL BOYUTU

Şubat 2016 Sayı 329

ÖZET

4857 sayılı İş Kanunu’nun feshin bildirimine itiraz ve usulü açıklayan 20. maddesinde; iş sözleşmesi feshedilen işçi lehine, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açma hakkı tanındığı ifade edilmiştir. Söz konusu dava literatürde işe iade davası olarak adlandırılmaktadır. İşe iade davasının işçi lehine sonuçlanması durumunda, mahkemece, işçinin işe iadesine, ayrıca kıdemine ve feshin türüne göre boşta geçen sürelere ilişkin ücret ile işe başlatmama tazminatına hükmedilmektedir. İşe başlatmama tazminatı ve boşta geçen sürelere ilişkin hesaplama yapılabilmesi için fesih tarihinin ve ücret tutarının belirlenmesi önemlidir. Bununla birlikte bahsedilen ödemelerin işçi ve işveren açısından ayrı ayrı vergisel sonuçları da olacaktır. Bu çalışmamızda işe iade davası süreci özet olarak anlatıldıktan sonra sonucunda hükmedilen ödemelerin işçi ve işveren (mükellef) açısından vergisel sonuçları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Sözleşmesi, İşe İade Davası, İşe Başlatmama Tazminatı, Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücret

Jel Sınıflandırması: K34, K31 ,K30

REEMPLOYMENT LAWSUIT AND ITS TAX-RELATED ASPECT IN LIGHT OF THE DECISIONS OF THE COURT OF APPEALS

ABSTRACT

In article 20 of the Labor Law no. 4857 which explains objection to and the procedure of the notification of termination, it was stated that a right to go to labor court has been granted to the employee within one month from the termination notice since a reason has not been given for termination notice or the reason given is not a valid reason. The lawsuit in question is called as reemployment lawsuit in the literature. In case the reemployment lawsuit is finalized in favor of the employee, a decision is given for reemployment of the employee, wage for the period without employment according to the employee’s seniority and the type of termination and for an indemnification for not starting employment. Indemnification for not starting employment and the calculation for periods without work, it is important to determine the termination date and the amount of wage. However, there will be individual tax-related consequences of the above-mentioned payments for the employer and the employee. Reemployment lawsuit is summarized in this article and then the tax-related consequences of adjudged payments for the employee and the employer (taxpayer) are addressed.

Keywords: Employment Contract, Reemployment Lawsuit, Indemnification for not starting Employment, Wage for the periods without work

Jel Classification: K34, K31 ,K30

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!