TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

Yargı Kararları

 

T.C.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

 

Esas No: 2019/705

Karar No: 2019/725

Karar Tarihi: 23.10.2019

Özet: Re’sen Vergi Tarhını Gerektiren Sebeplerin Varlığı Halinde Vergi İnceleme Elemanlarınca İlgili Dönem Matrahı Re’sen Takdir Edilebileceği Gibi Takdir Komisyonuna Başvurularak Da Matrahın Takdir Edilmesi Sağlanabileceği Hk.

 

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...Vergi Dairesi Başkanlığı - ...

VEKİLİ : ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İSTEMİN KONUSU :.... Vergi Mahkemesinin, ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının temyi

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!