TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

T.C.

DANIŞTAY

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2019/559

Karar No: 2019/437

Karar Tarihi: 03.07.2019

Özet: İhbarname Eklenmeyen Vergi İnceleme Raporlarının Daha Sonra Temin Edilmesi Mümkün Olduğu İçin Adil Yargılama Hakkını Engellemediği Hk.

 

TEMYİZ EDEN (DAVALI) :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF (DAVACI) :

VEKİLİ :

İSTEMİN KONUSU :.... Vergi Mahkemesinin, ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Davacı adına, hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden tarh edilen 2012 yılı Nisan-Haziran dönemi vergi&nbs

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!