TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

T.C.

D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

 

Esas No: 2019/360

Karar No: 2019/495

Karar Tarihi: 03.07.2019

Özet: Mükerrer Vergi Ziya Cezasının İptal Edilmesi Gerektiği Hk..

 

İSTEMİN KONUSU : ... Vergi Mahkemesinin, ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Sahte fatura düzenlediği tespit edilen ... Şirketinden yapılan alımlara ilişkin olarak, yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alışların gerçekliğinin ispatlanması veya beyanların düzeltilmesi halinde özel esaslara alınmayacağını bildiren davalı idarenin yazısı

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!