TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi

1. Vergi Dava Dairesi

 

Esas No: 2019/428

Karar No: 2019/1258

Karar Tarihi: 16.05.2019

Özet: Süresinden sonra iradi olarak verilen düzeltme beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilere karşı dava açamayacakları hk.

 

İSTEMİN ÖZETİ : Davacı tarafından, 2013/1,2. dönemlerine ilişkin olarak ihtirazi kayıtla verilen katma değer vergisi düzeltme beyannameleri üzerine, 30/05/2016 tarihinde tahakkuk ettirilen katma değer vergisi, damga vergisi, hesaplanan gecikme faizi ile aynı dönemler için kesilen vergi ziyaı cezalarının kaldırılması istemiyle açılan davada; davacının verdiği düzeltme beyanname

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!