TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

T.C.

D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2018/1066

Karar No: 2018/833

Karar Tarihi: 03.05.2018

Özet: Özel Usulsüzlük Cezası Hk.

 

İstemin Özeti : Dava; 27.8.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 456 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 9’uncu maddesinin iptali ile anılan maddeye istinaden 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle açılmıştır.

Danıştay Dördüncü Dairesi… gün ve E:…, K:… sayılı kararıyla; Anayasaya aykırılık iddiası c

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!