TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

T.C. Danıştay Başkanlığı

Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No: 2018/58

Karar No: 2018/246

Karar Tarihi: 03.05.2018

Özet: İncelemenin somut tespitlere dayanması gerektiği hk.

 

İstemin Özeti : Davacı adına, vergi mükellefi olmayan ya da esnaf muaflığından yararlananlardan yaptığı hurda metal alımlarını sahte faturalarla belgelendirerek tevkifat yükümlülüğünden kaçındığı yolunda düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca 2007 yılının tüm dönemleri için salınan gelir (stopaj) vergisi, kesilen üç kat vergi ziyaı cezası ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353›üncü

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!