TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

Ankara BİM

3. Vergi Dava Dairesi

Esas No: 2017/1428

Karar No: 2018/469

Karar Tarihi: 07.06.2018

Özet: Şirket vergi borçlarının kanuni temsilciden tahsil edilemediği veya tahsil edilemeyeceği ortaya konulmadan davacı adına 6183 sayılı Kanunun 35. maddesine göre ödeme emri düzenlenmesi hukuka aykırı olduğu hk.

 

İSTEMİN ÖZETİ :F1 Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.›nin ödenmeyen 1999 ve 2001 yıllarının çeşitli dönemlerine ilişkin katma değer vergisi, yargı harçları, özel usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezaları borçlarının tahsili amacıyla şirket or

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!