TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

T.C.

Danıştay Başkanlığı - 4. Daire

Esas No: 2016/1402

Karar No: 2017/1495

Karar Tarihi: 13.02.2017

Özet: Özel Usulsüzlük Cezası Hk.

 

İstemin Özeti : Davacı adına, sahte fatura kullandığı ileri sürülerek 2006/1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 dönemleri için re’sen tarh olunan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ile kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. İstanbul 9. Vergi Mahkemesinin 31/10/2012 gün ve E:2012/127, K:2012/2928 sayılı kararıyla; davacının mal alımında bulunduğu Kartal Vergi Dairesi mük

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!