TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

İzmir BİM

3. Vergi Dava Dairesi

Esas No: 2017/178

Karar No: 2017/626

Karar Tarihi: 20.04.2017

Özet: POS Tefeciliğine Hk.

 

BAŞVURUNUN KONUSU : Davacının 2013 yılında POS tefeciliği faaliyetinde bulunduğundan bahisle vergi inceleme raporuna dayalı olarak adına 2013/1-12 dönemleri için re’sen tarh edilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ve bu vergiye bağlı kesilen vergi ziyaı cezalarının kaldırılması istemiyle açılan davada; davacı hakkında tanzim edilen vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu ve bu raporlarda esas alınan görüş ve öneri raporu ile Mahkemesince davalı idareye ve davacıya yapılan ar

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!