TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

T.C.

Danıştay Başkanlığı

Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No: 2018/741

Karar No: 2018/582

Karar Tarihi: 03.10.2018

Özet: Dava; 1.1.2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 29.12.2015 tarih ve 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 6’ncı maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.

 

Danıştay Yedinci Dairesi, 21.12.2017 gün ve E:2016/4466, K:2017/6606 sayılı kararıyla; dava konusu düzenlemeye dayanak teşkil eden 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 6’ncı maddesiyle Bakanlar Kuruluna verilen yetki hükmünde Anayasanın 7’nci ve 73’&uu

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!