TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

T.C.

DA N I Ş T A Y

Başkanlar Kurulu

Esas No: 2017/4

Karar No: 2017/37

Özet: Davacının sakatlık indiriminden yararlanmasının mümkün olmadığına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının 05/06/2015 tarih ve 53461 sayılı işleminin iptali istemiyle Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına karşı açılan davada, Vergi Mahkemelerince verilen yetkisizlik kararları üzerine yetki uyuşmazlığının incelenmesi aşamasında, Üçüncü Dairenin görevli olduğu hk.

Anahtar Kelimeler : -Sakatlık İndiriminden Yararlanma, -Sakatlık İndirimi

.… tarafından Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına karşı açılan davada, Ankara 3. Vergi Mahkemesi ile Kocae

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!