TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

T.C.

D A N I Ş T A Y

Üçüncü Daire

Esas No: 2016/13139

Karar No: 2016/8464

Özet: Tarhiyatın dayanağı vergi inceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin, dava açma süresinin işlemesini başlatmayan bir neden oluşturacağı hakkında.

 

Temyiz Eden: Tasfiye Halinde …. Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı

Vekili : Av. …

İstemin Özeti: Davacı adına, emtia alımlarının bir kısmını sahte faturalarla belgelendirdiğinden bahisle düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden, katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle 2010 yılının

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!