TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

 

T.C.

Danıştay 3. Dairesi

 

Esas No: 2017/3002

Karar No: 2017/6071

Karar Tarihi: 26.09.2017

Özet: Konusu para olmayan davalar hakkında yapılan istinaf başvurusu üzerine bölge idare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz edilemeyeceği

 

İstemin Özeti: İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesinin 29.05.2017 tarih ve E. 2017/1457, K. 2017/1693 sayılı kararının bozulması istenmiştir.

Karar: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46. maddesinin birinci fıkrasında, Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin maddede sayılan davalar hakkında verdikleri kararların, başka kanunlarda aksine hük&u

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!