TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

T.C.

DANIŞTAY

 

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2017/618

Karar No: 2017/521

Özet: Dava; 27.8.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin iptali istemiyle açılmıştır.

 

Temyiz Eden: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı  Vekili : Av. Ekim ERGÜN ‘

Oğuzlar Mahallesi 1366. Sokak No:3 Balgat -   Çankaya/ANKARA

Karşı Taraf: Maliye Bakanlığı - ANKARA

Vekili: Av. İlknur YAMAK - (Aynı yerde)

Danıştay Dördüncü Dairesi, 23.5.2017 gün ve E:2015/9443, K:2017/4748 sayılı kararıyla; Anayasaya aykırılık iddiasının ciddi görülmeyerek işin esas

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!