TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

T.C. DANIŞTAY

3. DAİRE

Esas No: 2016/10706

Karar No: 2017/2848

Özet: Davacı şirket adına, 27.12.2011 tarihinde nihai tüketiciden satın aldığı araç için gider pusulası düzenlemediğinin şirket müdürü nezdinde düzenlenen tutanakla saptanması üzerine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesinin l’inci bendi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı dava açılmıştır. Konya Vergi Mahkemesinin 29.6.2012 gün ve E:2012/1112, K,2012/1049 sayılı kararıyla; alımı satımı noter satış sözleşmesi ile sabit olan araç için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 234’üncü maddes

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!