TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

 

T.C. DANIŞTAY

4. DAİRE

 

Esas No: 2013/8030 E.

Karar No: 2013/10451 K.

Özet: Davacı tarafından Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca kurulan munzam vakfa, davacının her bir çalışanı için, ücretlerinin belli bir nispetinde ödenen banka katılım payının, çalışanlara hizmet karşılığı sağlanan bir menfaat olduğu ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesi kapsamında ücret niteliğini taşıdığının kabulü ile gelir (stopaj) vergisine tabi tutulması gerektiği hakkında.

 

-BANKA MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE

-YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI, VAKIF SENEDİ İLE

-VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN NİTELİĞİ DEĞİŞTİ

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!