TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI*

 

Danıştay

Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No: 2016/1294

Karar No: 2016/1272

Özet: Tebligatın yapılacağı kimselerin bulunmaması halinde yapılan tebliğin, aynı ikametgah adresinde ikamet etmeyen kimselere yapılsa dahi geçerli olduğu, aynı konutta oturmanın şart olmadığı hk. 

 

İstemin Özeti : Davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen 7.11.2013 tarih ve 12, 14 ve 15 takip numaralı ödeme emirlerinin 2010, 2012 ve 2013 yıllarının muhtelif dönemlerine ait toplam ……….. TL tutarındaki katma değer vergisi ve damga vergisine ilişkin kısmının iptali istemiyle DAVA AÇILMIŞTIR.

Antalya 2. Vergi Mahkemesi 6.3.2014 gün ve

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!