TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

T.C.

DANIŞTAY

Üçüncü Daire

Esas No: 2016/1607

Karar No: 2016/1944

Özet: Kurumlar Vergisi Kanununun Örtülü Sermaye Başlıklı 12’nci maddesince belirtilen “kar payı dağıtımının”, Katma Değer Vergisi Kanununda sayılan türde bir teslim veya hizmet olarak değerlendirilmeyeceği hakkında.

 

Anahtar Kelimeler: Kar Payı Dağıtımı, Teslim ve Hizmet, Örtülü Sermaye Dağıtımı

İstemin Özeti:Davacının, ilişkili kişilere kullandırdığı örtülü sermaye niteliğindeki borç paralara ilişkin faiz gelirleri üzerinden hesaplayıp ilgili dönemlerde beyan ettiği katma değer vergilerinin 2008 yılını

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!