TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARI İNCELEMESİ: HİZMET ERBABINA VERİLEN ŞEHİR İÇİ ULAŞIM KARTLARININ GELİR VERGİSİ İSTİSNASI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mayıs 2018 Sayı 356

ÖZET

İşverenler tarafından işletme faaliyetlerinin sürekliliği için hizmet erbabına çeşitli menfaatler sağlanmaktadır. Bu menfaatlerden birisi de hizmet erbabının işyerine gidip gelmelerini sağlamak amacıyla çalışanlara şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere akıllı kart verilmesidir. Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 10 uncu bendi uyarınca işverenler tarafından hizmet erbabının toplu olarak işyerine gidip gelmelerini sağlamak suretiyle sağlanan menfaatler ücretliler açısından gelir vergisinden istisnadır. Ancak akıllı kart verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hususunda vergi yargısı ile vergi idaresinin görüşü birbirinden farklıdır. Vergi idaresi hizmet erbabına akıllı kart verilmek suretiyle sağlanan bu menfaatleri istisna kapsamında mütalaa etmezken, vergi yargısı tarafından verilen kararda bu kartların da istisna kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kart, Giderleştirme, Ücret, Safi Kazanç, Stopaj, İstisna.

Jel Sınıflandırması: K34, H20, H29.

EXAMINATION OF JUDICIAL DECISION: THE ANALYSIS IN THE TERMS OF TAX INCOME EXEMPTION OF SMART CARDS FOR LOCAL PUBLIC TRANSPORTATION GIVEN TO THE EMPLOYEES

ABSTRACT

Employers provide their employees with various interests for sustainability of the operating activities. One of these interests is smart cards for local public transportation given to the employees to use for commuting to work. According to the Article 23.1.10 of the Income Tax Law, the interests provided by the employer in order to ensure the transportation of the employees to and from the workplace, are regarded as an exemption from income tax with regards to the paid workers. However, the judicial decisions and tax administration’s opinion differ from each other on the exemption if the mentioned interest is provided by giving smart cards. While the tax administration scrutinises the matter as out of the scope of tax exemption; a judicial decision rules that the smart cards must be evaluated within the context of exemption.

Keywords: Smart Card, Expensing, Wage, Net Profit, Withholding Tax, Exemption.

Jel Classification: K34, H20, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!