TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YABANCI ULAŞTIRMA KURUMLARINDA TEMETTÜ TEVKİFATI

Ağustos 2012 Sayı 287

ÖZET

Devletlerin en belirgin egemenlik göstergelerinden biri olan vergilendirme yetkisi, her geçen gün daha da artan ekonomik ilişkiler nedeniyle, gittikçe daha fazla yetki çakışması yaşanan alanlardan biri olmaya devam etmektedir. Bu yetki çakışmalarının sonuçlarının ortadan kaldırılması açısından, her ülkenin kendi iç mevzuatında ve kendi tabiiyetinde bulunan kişileri merkeze alarak yaptığı düzenlemelerin yetersiz kalması, ülkeleri ikili veya çok taraflı anlaşmalara sevk etmiştir. Yapılan bu anlaşmaların iç vergi mevzuatıyla ilişkilendirilmesinde ve uygulanmasında kimi durumlarda bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bunlardan bir tanesi de, yabancı ulaştırma kurumlarının temettü tevkifatı karşısındaki durumudur. Bu çalışmada, yabancı ulaştırma kurumlarının kazançlarının kavranmasındaki güçlük ve gösterdiği özellikler nedeniyle, kurumlar vergisi açısından iç vergi mevzuatı ve anlaşmalarda özel düzenlemelere tabi tutulmasının, bu kurumların temettü vergilendirmesinde nasıl bir etkide bulunduğu değerlendirilmiş ve bir sonuca varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Ulaştırma Kurumları, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, Gemicilik Hava ve Kara Taşımacılığı Kazançları, Temettü Tevkifatı, Dar Mükellef

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29, H87

ABSTRACT

Power of taxation that is one of the most prominent sovereignty indicators of the governments continues to be one of the areas in which more and more conflicts of power occur due to the economic relations improving every passing day. With reference to the resolution of this conflict of power, inefficiency of the arrangements made by each country for their internal legislation by taking the people under their nationality as a base drives the countries to execute bilateral or multilateral agreements. In some cases, problems occur in implementing and associating such agreements to the internal tax legislation. One of these problems is the state of the foreign transportation companies against the dividend withholding. In this study, the effect of the special arrangements applied to gains of foreign transportations companies in the internal tax legislation and agreements in terms of the corporate tax due to the properties of the foreign transportation companies and the difficulty in apprehending the revenues of them, on the dividend taxation has been evaluated and a conclusion has been reached.

Keywords: Foreign transportation companies, agreements for preventing double taxation, revenues of shipping, air and road transports, dividend withholding, limited taxpayer.

Jel Classification: H20, H25, H29, H87

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!