TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YABANCI ULAŞTIRMA KURUMLARINDA ÇALIŞAN HİZMET ERBABI G.V.K.’NUN 23/14. MADDESİNDE DÜZENLENEN ÜCRET İSTİSNASINDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

Şubat 2019 Sayı 365

ÖZET

Türkiye’de üretim ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler ihracatımızı da olumlu yönde etkilemiş ve ihracatımızda son yıllarda büyük artışlar yaşanmıştır. İhracattaki artışlar beraberinde yurt dışında gönderilen malların taşınması bağlamında lojistik sektöründe de önemli gelişmelere neden olmuştur. Türkiye’de ihracatın artışına bağlı olarak yabancı ulaştırma kurumlarının faaliyetlerinde de önemli bir artış olmuştur. Bu da günümüzde yabancı ulaştırma kurumlarının vergilendirilmesi esaslarını ön plâna çıkarmıştır. Ayrıca, lojistik sektöründeki gelişmeler yabancı ulaştırma kurumlarının vergilendirilmesinde bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. Yabancı ulaştırma kurumlarının faaliyetlerindeki artışa bağlı olarak bu kurumlarda çalışan personelin vergilendirilmesinde uygulamada G.V.K.’nun 23’üncü maddesinin (14) numaralı bendinde yer verilen ücret istisnasının bu kurumlar için uygulanıp uygulanamayacağını sorununu ortaya çıkarmıştır. Bu makalemiz bu konudaki kişisel düşüncelerimizi ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Ulaştırma Kurumları, Götürü Gider Yöntemi, Dar Mükellefiyete Tâbi Kurumlar, Hizmet (Ücret) Erbabı, Ücret İstisnası.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

WORKERS IN FOREIGN TRANSPORTATION COMPANIES, INCOME TAX LAW 23/14. WILL THE CUSTOMER BE USED IN THE EXCLUSION OF THE CHANGES WHICH WILL BE MADE?

ABSTRACT

Positive developments in the manufacturing economy in Turkey also have a positive impact on our exports and our exports have experienced large increases in recent years. Increases in exports led to significant developments in the logistics sector in the context of the transportation of goods sent abroad. Depending on the increase in Turkey’s exports has been a significant increase in the activities of foreign transportation organizations. Nowadays, this has brought forward the principles of the taxation of foreign transport institutions. Moreover, the developments in the logistics sector have brought some problems in the taxation of foreign transport institutions. Due to the increase in the activities of the foreign transport institutions, in the application of the taxation of the personnel working in these institutions, the question of whether the wage exemption in Article 23 (14) of the Income Tax Law can be applied for these institutions. This article is written in order to reveal our personal thoughts on this subject.

Keywords: Foreign Transportation Institutions, Lumps Expenditure Method, Institutions Subjected to Narrow Liability, Workers, Wage Exemption.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!