TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YABANCI BİR ŞİRKETİN SAHİP OLDUĞU BAZI MARKALARIN İSİM HAKKININ SATIN ALINMASI KARŞILIĞINDA YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİ ANLAŞMALARI VE İÇ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE VERGİLENDİRİLMESİ

Nisan 2020 Sayı 379

ÖZET

Bu makalede günümüzde Türk firmalarının dünya pazarlarında yer edinmesinde önemli bir yere sahip olan markalaşma noktasında yurt dışında yerleşik şirketlerden bu şirketlerin sahip oldukları markaların isim haklarının satın alınması karşılığında yapılan ödemelerin vergi anlaşmalarına göre hangi gelir unsuruna girdiği analiz edilmektedir. Bu çerçevede bir yandan ödemeler üzerinden kaynak ülke olarak Türkiye’nin vergi alma yetkisine sahip olup olmadığı tartışılacak diğer yandan Türkiye’nin vergilendirme yetkisine sahip olması durumunda ise iç mevzuat hükümlerine göre vergilendirme esasları değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Şirket, Hedef Pazar Seçimi, Marka Konumlandırma, Gayrimaddi Hak Bedelleri, Sermaye Değer Artış Kazançları, Kurumlar Vergisi Tevkifatı, Katma Değer Vergisi Tevkifatı.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, K34

TAXATION OF PAYMENTS ACCORDING TO TAX AGREEMENTS AND DOMESTIC LEGISLATION OF THE PAYMENTS MADE FOR THE PURCHASE OF NAME RIGHTS OF SOME BRANDS OWNED BY A FOREIGN COMPANY

ABSTRACT

In this article, it is analyzed to which income factor the payments made in return for the purchase of the rights of the brands owned by these companies in return for the purchase of the rights of the brands owned by these companies, at the branding point, which has an important place in the acquisition of Turkish companies in the world markets. In this context whether the case will be discussed with Turkey’s tax authority as a source country to take over payments on the other hand a hand with Turkey’s taxation authority to be judged according to the principles of taxation while domestic legislation.

Keywords: Foreign Company, Target Market Selection, Brand Positioning, Intangible Rights, Capital Increase Gains, Corporate Tax Withholding, Value Added Tax Withholding.

Jel Classification: H20, H24, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!