TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİNDE TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMANIN ETKİSİ

Mayıs 2019 Sayı 368

ÖZET

Uyumlu mükellefe tanınan vergi indirimi uygulaması için gerekli şartlardan biri de mükellef hakkında re’sen, ikmalen ya da idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmamasıdır. Çalışmamızda tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma vergi indiriminden yararlanmak isteyen mükellefler açısından ayırt edilerek, tarhiyat öncesi uzlaşmanın mükellefin vergi indiriminden yararlanmasına engel olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergiye Uyum, Vergi İndirimi, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

THE EFFECT OF CONCILIATION BEFORE ASSESSMENT ON TAX CUT FOR TAX COMPLIANT TAXPAYERS

ABSTRACT

One of the necessary conditions for the application of tax deduction granted to the harmonious taxpayer is the lack of reimbursement, replenishment or administration by the taxpayer. In our study, it was concluded that pre-appraisal was not prevented from benefiting from taxpayers’ tax cuts by distinguishing them from taxpayers who would like to benefit from conciliation before assessment and conciliation after assessment.

Keywords: Tax Compliance, Tax Cut, Conciliation Before Assessment.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!