TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEF BORÇLARI İÇİN YENİ TECİL/TAKSİTLENDİRME UYGULAMASI

Ekim 2018 Sayı 361

ÖZET

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7’nci maddesiyle, 6183 sayılı Kanun’a eklenen 48/A maddesi ile Kanun ve Tebliğde belirtilen şartları sağlayan vergiye uyumlu mükelleflerin 01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen borçları, 6183 sayılı Kanun’un 48’nci mad. kapsamında uygulanmakta olan tecil faiz oranından daha düşük bir faiz oranıyla, avantajlı taksitlendirmeden yararlanabilecektir. Söz konusu uygulama kapsamında 22.01.2018 tarihli ve 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergiye uyumlu mükellefler için çok zor durum derecesi ve taksitlendirme süresi belirtilmiş, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ise Tebliğ ve 2018/2 Tahsilat İç Genelgesi’nde yapılmıştır. 48/A madde düzenlemesinde tecil yetkilisi, Maliye Bakanı olarak belirlenmiş olup maddede ayrıca Bakanın bu yetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla oluşturulacak tecil komisyonlarına devredebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu noktada söz konusu yetki maddesine dayanılarak, Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar bünyesinde tecil komisyonları oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tecil-Taksitlendirme, Vergiye Uyumlu Mükellefler, Çok Zor Durum Derecesi.

Jel Sınıflandırması: H20, H26.

NEW DELAY / INSTALLMENT APPLICATION FOR TAXPAYERS

ABSTRACT

In accordance with Article 7 of the Law No: 7020 on the Amendment of Certain Receivables and Certain Laws and the Amendment to the Decree Law, the taxpayers complying with the requirements set forth in the Law and the Communiqué with the article 48 / A added to the Law No. 6183 as of 01.01.2018 due from maturities, Article 48 of Law No. 6183. the beneficiary installment may benefit from a lower interest rate than the imposed interest rate. Within the scope of the said application, with the Decree of the Council of Ministers dated 22.01.2018 and numbered 2018/11284, taxpayers who are tax compliant have been given a very difficult situation and the installment period has been specified and the procedures and principles related to the implementation have been made in the Communiqué and 2018/2 Collection Internal Circular. In Article 48 / A, the deputy authority is designated as the Minister of Finance and it is also stated in the article that the Minister may delegate this authority to the postponement commissions, which shall be clearly stated and written in writing. At this point, based on the said authorization clause, deferment commissions were formed within the structure of Revenue Administration, tax office presidencies and bookkeeping.

Keywords: Delay-Installment, Tax Harmonious, Taxpayers, Very Difficult Status.

Jel Classification: H20, H26.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!