TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİLERİN YASALLIĞI İLKESİ BAĞLAMINDA “STANDART YAKIT DEPOSU” KAVRAMI

Mayıs 2013 Sayı 296

ÖZET

İhracat rejimi kapsamında eşya taşıyan araçların tüketeceği motorinin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi istisnasından yararlandırılması amacıyla yapılan yasa değişikliğinin, bu istisna hükmü içeren yasanın uygulanmasını göstermek amacıyla yayımlanan idari düzenlemelerin ve konu ile ilgili yargı kararlarının vergilerin yasallığı ilkesi karşısında değerlendirilmesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vergi hukuku, vergi istisnası, vergilerin yasallığı ilkesi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, ihracat rejimi

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

THE CONCEPT OF “STANDARD FUEL TANK” WITHIN THE CONTEXT OF THE PRINCIPLE OF THE LEGALITY OF TAXES

ABSTRACT

This article covers evaluation of the law amendment made for the purpose of including the diesel oil to be consumed by vehicles carrying furniture within the context of the exemption from value added tax and special consumption tax, administrative regulations published to show the application of the law containing this exemption provision and judicial decisions regarding the issue in the face of the principle of the legality of taxes.

Keywords: Tax law, tax exemption, the principle of the legality of taxes, value added tax, special consumption tax, export regime

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!