TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖĞR. GÖR. MURAT AYDIN

VERGİLEMEDE ADALET VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Haziran 2016 Sayı 333

ÖZET

Türk Vergi Sistemi dolaysız ve dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Dolaylı vergiler daha çok, gelir seviyesi düşük kişiler üzerinden tahsil edildiği için, vergi gelirleri içerisindeki payının dolaysız vergilere göre daha düşük olması istenir. Bu çalışmanın amacı; Türk Vergi Sistemindeki adalet ilkesini sorgulamaktır. Bu kapsamda, belge incelemesi yöntemi kullanılarak Türkiye’de genel bütçe gelirleri irdelenmiştir. Genel bütçe gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan vergiler, dolaylı ve dolaysız ayrımına göre analiz edilmiştir. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisinde payının aşırı yüksek olduğu görülmüştür. Bu durumun, vergilemede adalet ilkesini zedelediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: vergi adaleti, dolaylı vergiler, vergi rekabeti

Jel Sınıflandırması: D31, H20, H24, K34

JUSTICE IN TAXATION AND TURKISH TAX SYSTEM

ABSTRACT

Turkish taxation system consist of direct and indirect taxes. Generally, indirect taxes are collected from people having low income. The share of indirect taxes in tax revenues to be much lower than are asked. The aim of this study is to question the principle of fairness in the Turkish tax system. In this context, using the method document review, Turkey’s general budget revenues is explicated. Form an important part of general budget revenues, taxes, direct and indirect discrimination according to were analyzed. The share of indirect taxes in total tax revenues is extremely high. This situation, it was concluded undermine the principle of Justice in taxation.

Keywords: tax justice, indirect tax, tax competition

Jel Classification: D31, H20, H24, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!