TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Vergide Ülke Sınırlarını Aşmak: FATCA Ve BEPS

Kasım 2015 Sayı 326

ÖZET

Ülkelerin kamu harcamalarının en önemli kaynağını vergiler oluşturmaktadır. Bu anlamda özellikle mükelleflerden vergi toplama aşamasında, vergi kayıp-kaçağı ile mücadele etmek hükümetler için zorlu bir süreci de beraberinde getirmektedir. Dünyada sınır ötesi sermaye hareketlerinin büyük ölçüde artması sonucunda, söz konusu vergi kayıpları ile yerel düzeyde mücadele etmek giderek imkânsız hale geldiğinden; ülkeler, kendi egemenlik alanlarında ödenmiş olması gereken vergiyi korumak, kendi vatandaşlarının veya mukimlerinin diğer ülkelerde elde ettiği geliri öğrenmek amacıyla uluslararası alanda işbirliği yoluna gitme ihtiyacını duymuşlardır. Bu bağlamda, son yıllarda gözümüze çarpan en önemli nokta, küreselleşme sürecinde finansal kuruluşlar tarafından vergi şeffaflığının sağlanmasıdır. Özellikle kayıt dışı ekonomideki vergi kaçakçılığının önlenmesi için uluslararası platformlarda ortak kurallar oluşturulması gerekliliği kendini göstermektedir. Bütün bu gelişmeler üzerine artık hükümetler düzeyinde vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi için çok çeşitli girişimler yapılmaya başlanmış; uluslararası platformlarda bu konuda gerçekleştirilen girişimler ve düzenlemelerin sayısı da artmaya başlamıştır. 2000’li yıllardan itibaren “Matrah Aşındırma ve Kârın Aktarımı” konusu ile ilgili tartışmalar uluslararası kuruluşların gündemlerinde yer almaktadır. Bu çalışmalar kapsamında G-20 ülkelerinin çağrısı üzerine OECD tarafından hazırlanan “Matrah Aşındırma ve Kârın Aktarımı (BEPS) Eylem Planı” 19 Temmuz 2013 tarihinde yayınlamıştır. BEPS eylem planı, vergi mevzuatları arasında var olan boşluklardan kaynaklanan çifte vergilendirmeme durumunu ortadan kaldırmayı, işlemlerin özü ile vergilendirme arasındaki ilişkiyi dengelemeyi ve vergilendirmede şeffaflığı arttırmayı amaçlamaktadır. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası) düzenlemeleri ise 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulmuş ve ABD vergi mükelleflerinin gelirlerinin tamamının kayıt altına alınması şeklinde başlamış ve bu kapsamda yapılan ikili model anlaşmaları ile etki alanını genişletmeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Rekabeti, Matrah Aşındırma, Kârın Aktarımı, FATCA, BEPS.

Jel Sınıflandırması: H25, H26, K34, F38

Exceedıng Country Lımıts In Tax: FATCA And BEPS

ABSTRACT

Taxes are the most important source of countries’ public expenditures. In this sense, battling with tax loss and evasion also brings a challenging process for governments especially in the stage of collecting taxes from taxpayers. Since cross-border capital movements have increased to a great extent in the world, and it has gradually become impossible to fight with the tax losses in question at a local level; countries have felt the need to cooperate internationally in order to protect the taxes paid in their sovereign territories and to find out about the incomes acquired by their own citizens and residents in other countries. In this respect the most important issue that strikes us in recent years is financial institutions providing tax transparency in the process of globalization. Especially the requirement to form common guidelines in international platforms in order to stop tax evasion in the unrecorded economy has become apparent. Upon all of these developments, various initiatives have started to be made in order to stop tax losses and evasion, and the number of initiatives and regulations on this issue have also started to increase in international platforms. Discussions on issue of “Base Erosion and Profit Shifting” have been on the agenda of international organizations since the 2000s. Within the framework of these works, “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan” prepared by OECD upon a call by G-20 countries was issued on July 19th, 2013. BEPS action plan aims at getting rid of double taxation which results from the gaps in tax legislations, balancing the relationship between the nature of transactions and taxation, and increasing transparency in taxation. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) regulations were put into force in 2010 by the United Department of the Treasury and it started by recording the entire incomes of US taxpayers and the aim is to increase its area of effect with the bilateral model agreements made within this respect.

Keywords: Tax Competition, Base Erosion, Profit Shifting, FATCA, BEPS.

Jel Classification: H25, H26, K34, F38

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!