TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. EYYUP İNCE

VERGİ VE CEZA MAHKEMELERİ KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ

Haziran 2018 Sayı 357

ÖZET

Vergi ve ceza mahkemeleri kararları birbirini etkilemektedir. Uzun yıllar boyunca bu durum tartışılmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili kanuni düzenlemeler yeterli açıklıkta değildir. İlgili mahkemeler arasındaki hükümlerin farklı olmasını engellemek için Vergi Usul Kanunu ve Türk Ceza Kanununda bazı değişikliklerin yapılması yerinde olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Mahkemeleri, Ceza Mahkemeleri, Hüküm Uyuşmazlığı.

Jel Sınıflandırması: K14, K34

THE EFFECT OF TAX AND CRIMINAL COURTS’ DECISIONS ON EACH OTHER

ABSTRACT

Tax and criminal courts decisions affect each other. This situation has been discussed for many years. Also, the legal regulations on the subject are not clear enough. It will be appropriate to make some changes in the Tax Procedure Law and the Turkish Criminal Code in order to prevent the provisions between the related courts from being different.

Keywords: Tax Courts, Criminal Courts, Provision Dispute.

Jel Classification: K14, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!