TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MÜCBİR SEBEP HALİ OLARAK KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİ

Ağustos 2020 Sayı 383

ÖZET

Çin Halk Cumhuriyeti’nde 2019 yılının son ayında ortaya çıkan koronavirüs (COVİD-19) kısa sürede Çin ulusal sınırlarını aşmış ve birkaç ay gibi kısa bir sürede tüm dünya için tehdit unsuru haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmesine neden olan salgın insan sağlığını olduğu kadar sosyal, siyasal ve ekonomik hayatı da oldukça derinden etkilemiştir. Türkiye ilk vakanın görülmesinden itibaren aldığı önlemlerde sağlık alanını ön planda tutmuş olsa da hastalık nedeniyle ekonomik işleyişte oluşan/oluşacak zararı en az hasarla atlatabilmek için kapsamlı regülasyonlara başvurmuştur. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı kanunla haiz kılındığı yetkiye dayanarak 24.03.2020 tarihinde 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni yayımlamış ve belirli mükellefler için mücbir sebep ilan etmiştir. Bu çalışmada Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) tanımlanan mücbir sebep hali koronavirüs pandemisi özelinde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mücbir Sebep, Koronavirüs, Pandemi.

Jel Sınıflandırması: I18, K10, K34.

CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC AS A FORCE MAJEURE IN TAX PROCEDURE LAW

ABSTRACT

The coronavirus (COVID-19), which occurred in the People’s Republic of China in the last month of 2019, soon exceeded the Chinese national boundaries and has become a threat to the whole world in a short period of a few months. The epidemic that has been declared a pandemic by the World Health Organization (WHO) has affected human health as well as social, political and economic life. Although Turkey has prioritized the field of health in the precautions it has taken since the first incidence, has applied comprehensive regulations to minimize the damage caused by the economic process by disease. In this context, on the basis of the authority granted by the law the Ministry of Treasury and Finance has published the General Communique on Tax Procedure Law No. 518 on 24.03.2020 and declared force majeure for certain taxpayers. In this study, the force majeure condition that is defined in the Tax Procedure Law has been investigated specifically for the coronavirus pandemic.

Keywords: Force Majeure, Coronavirus, Pandemic.

Jel Classification: I18, K10, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!