TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ TEBLİGATINDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Ocak 2018 Sayı 352

ÖZET

7061 sayılı Kanunla birlikte vergi tebligatında köklü değişiklikler yapılmıştır. 1949 yılından beri değişmemiş olan bilinen adresler yeniden belirlenmiş böylece MERNİS sistemindeki adres, bilinen adresler kapsamına alınmıştır. Bununla birlikte kapıya yapıştırma usulü VUK kapsamına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tebliğ, Bilinen Adresler, MERNİS.

Jel Sınıflandırması: H20, K34, K40.

NEW LEGAL ARRANGEMENTS IN TAX COMMUNICATION AND SPECIFIC CASES

ABSTRACT

With the Law No. 7061, fundamental changes were made in tax notification. Known addresses that have not changed since 1949 have been redefined so that the addresses in the MERNIS system are included in the known addresses. At the same time, the door sticking procedure is included in the Tax Procedure Law.

Keywords: Notification, Known Addresses, MERNİS.

Jel Classification: H20, K34, K40.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!