TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ PLANLAMASI ARACI OLARAK AMORTİSMANLAR

Haziran 2017 Sayı 345

ÖZET

Küreselleşme sürecinde artan rekabet dolayısıyla işletmeler kendilerine maliyet olarak gördükleri unsurları terk etmekte veya minimum düzeye indirmek istemektedir. Vergilerde işletmeler açısında maliyet unsuru oluşturduğundan işletmeler vergi yüklerini asgari düzeye indirmek amacıyla vergi planlamasına başvurmaktadır. İşletmeler bu amaçla çeşitli uygulamalara başvurmakta olup amortisman uygulaması da bunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki amortisman uygulaması ile işletmeler kazançlarını vergi dışı bırakamamakta sadece vergilerini erteleyebilmektedir. Bu kapsamda işletmeler amortisman yöntemlerini değiştirmekte, yenileme fonu veya sigorta tazminatlarından yararlanabilmektedir. Makalede amortisman uygulamasının işletmeler tarafından nasıl vergi planlaması aracı olarak kullanıldığı ele alınacak ve değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Vergi planlaması, amortismanlar, yenileme fonu, sigorta tazminatları

Jel Sınıflandırması: H26, M41

DEPRECIATION AS A TAX PLANNING TOOL

ABSTRACT

Due to the increasing competition in the globalization process, companies either want to abandon or reduce to the minimum they see as cost. Since tax is a cost element in terms of companies, they resort to tax planning in order to minimize their tax burden. Companies are applying for various applications for this purpose and depreciation applies as one of them. However, it should be noted that with depreciation application, companies can only postpone taxes in order to exclude their profits from tax. In this context, the companies can change the depreciation methods, benefit from the renewal fund or insurance indemnity. In this article, how the depreciation application is used as an instrument of tax planning by the companies will be discussed and evaluated.

Keywords: Tax planing, depreciation, renewal fund, insurance indemnity

Jel Classification: H26, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!