TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ OTOMASYON SİSTEMİNİN YAPAY ZEKA İLE ETKİLEŞİMİ

Mart 2020 Sayı 378

ÖZET

4. Sanayi Devrimi, otomasyon sistemlerini, büyük veri ve analizini, akıllı robotları, nesnelerin internetini, bulut bilişimi, akıllı, entegre, özerk üretim süreçlerini ve yapay zekayı içerir. Yapay zeka, insan zekasını taklit eden yazılımları ifade etmektedir. Günümüzde yapay zekanın vergi otomasyon sistemlerinin iyileştirilmesinde oynayacağı rol tartışılmaktadır. Dolayısıyla bu gelişmiş teknolojilerin işletmelerce ve gelir idarelerince kullanılmaması durumunda bilgi toplama, analiz, karar verme süreçleri sekteye uğrayacaktır. İdare açısından vergi rekabeti ile vergi cennetlerine kayış ya da birtakım aplikasyon uygulamalarının eksikliği nedeniyle mükellef hareketlerini takip güçlüğünden doğabilecek gelir kaybı dikkate değerdir. Çalışmada vergi otomasyon projesinin Türkiye’deki gelişimine, eksikliklerine, çeşitli önerilerle, yapay zekanın vergisel işlemlerde kullanım düzeyindeki artışın sağlayacağı katkılara ve yapay zeka ile vergi otomasyon projesi arasındaki ilişkiye yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Endüstri 4.0, Vergi Otomasyon Sistemi, Türkiye

Jel Sınıflandırması: 03, H2, F5

INTERACTION OF TAX AUTOMATION SYSTEM WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ABSTRACT

4. Industrial Revolution (industry 4.0), which we are on the age, has large data and analysis involving various automation systems, intelligent robots, internet of objects, cloud computing, intelligent, integrated, autonomous production processes. Simulation is a transfer from real-world system or process to electronic devices (mobile phone, computer, robot, smart watch and so on) in the virtual world .In case of not encouraging the use of these technologies by enterprises, information gathering, analysis and decision-making processes will be disrupted. On the other hand, artificial intelligence refers to softwares that imitate the human intelligence.It is especially widely used in marketing, in the field of automotive, health analysis, patient follow-up and on the voice assistant applications such as siri, cortana, alexa, Google home.Today, the role of Artificial intelligence improving the tax automation systems are discussed. In this context, in the study are given place to the reasons for existence of tax automation project, it’s development, it’s shortcomings and some suggestions in Turkey and some contributions to which will gain with increase the level of use of artificial intelligence in taxation, to the relationship between the artificial intelligence, tax and tax automation project.

Keywords: Artificial Intelligence, Industry 4.0, Tax Automation System, Turkey

Jel Classification: 03, H2, F5

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!