TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ İDARELERİNİN DİJİTALLEŞMESİ: VERGİ İDARELERİ VE VERGİ MÜKELLEFLERİ AÇISINDAN FIRSATLAR VE ZORLUKLAR

Ağustos 2020 Sayı 383

ÖZET

Sanayi devriminden bu yana global ekonomideki en önemli gelişmelerden biri olarak nitelendirilen dijitalleşme, ekonominin işleyiş şeklini ve yapısını değiştirmiştir. Bu durum üretim, tarım, ticaret, bankacılık ve hizmet sunumu gibi birçok alandaki değişim ve dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Böyle bir ortamda vergi idarelerinin bu değişim ve dönüşümün gerisinde kalması düşünülemez. Bu doğrultuda birçok vergi idaresi geleneksel yapıdan modern yapıya dönüşmekte, gün geçtikçe artan mükellef sayısı ve iş yükü ile başa çıkabilmek adına faaliyetlerini dijital ortama taşımaktadır. Bununla birlikte bulut bilişim, yapay zekâ, nesnelerin interneti, makine öğrenimi gibi dijital teknolojilerin vergi idarelerine entegre edilmesi ve vergi idareleri tarafından kullanılması, birçok faydasının yanı sıra birtakım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, dijital teknolojilerin vergileme alanında her geçen gün artan kullanımı ve devletin en önemli kurumlarından biri olan vergi idarelerine ne derece entegre edildikleri dünya genelinde ve Türkiye özelinde ele alınmaktadır. Ayrıca vergi idarelerinin dijitalleşmesinde karşılaşılan zorluklar ile dijitalleşmenin vergi idareleri ile vergi mükelleflerine sunduğu fırsatlar değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Vergi İdaresinin Dijitalleşmesi, Vergileme, Vergi Mükellefi

Jel Sınıflandırması: H20, H21, H83

DIGITALIZATION OF TAX ADMINISTRATIONS: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR TAX ADMINISTRATIONS AND TAXPAYERS

ABSTRACT

Described as one of the most important developments in the global economy since the industrial revolution, digitalization has changed the way the economy works and its structure. This situation brought about changes and transformations in many fields such as production, agriculture, trade, banking and service provision. In such an environment, it is unthinkable that tax administrations fall behind this change and transformation. In this direction, many tax administrations are transforming from traditional structure to modern structure, and they carry their activities to digital environment in order to cope with the increasing number of taxpayers and workload. However, the integration of digital technologies such as cloud computing, artificial intelligence, internet of things, machine learning into tax administrations and their use by tax administrations poses a number of difficulties as well as many benefits. This study examines the increasing use of digital technologies in the field of taxation and the extent to which they are integrated into tax administrations, one of the most important institutions of the state, worldwide and Turkey particular. In addition, the difficulties encountered in the digitalization of tax administrations and the opportunities offered by digitalization to tax administrations and taxpayers are evaluated.

Keywords: Digital Transformation, Digitalization of Tax Administration, Taxation, Taxpayer

Jel Classification: H20, H21, H83

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!