TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ İADESİNİN İKTİSADİ ETKİLERİ

Kasım 2018 Sayı 362

ÖZET

Vergi iadelerinin teşvik, gelir dağılımının iyileştirilmesi gibi birçok amacı bulunmaktadır. Bununla birlikte vergi iadeleri bireylerin gelir düzeyleri ile firmaların sermaye yapılarını etkilemektedir. Bu yönüyle vergi iadelerinin mikro iktisadi etkileri bulunmaktadır. Ayrıca milli gelir düzeyini yapılış şekillerine bağlı olarak olumlu etkileyebildikleri gibi hiç etkileme durumları olmayabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi İadesi, İktisadi Etkiler, Mikro İktisat, Makro İktisat.

Jel Sınıflandırması: D11, D21, E01, H20.

ECONOMIC EFFECTS OF TAX REFUND

ABSTRACT

Tax returns have many objectives, such as incentive and income distribution improvement. However, tax returns affect the income levels of individuals and capital structures of firms. In this respect, tax returns have micro-economic impacts. In addition, they may have a positive or neutral effect on the level of national income depending on the manner in which they are made.

Keywords: Tax Refund, Economic Effects, Microeconomics, Macroeconomics.

Jel Classification: D11, D21, E01, H20.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!