TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. ALTAN RENÇBER

VERGİ HUKUKUNDA İZAHA DAVET KURUMU VE KURUMUN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ

Ocak 2018 Sayı 352

ÖZET

Bu makalede öz itibariyle 15.07.2016 günü 6728 sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanunu’nun 370. maddesi olarak yürürlüğe giren “İzaha Davet” kurumu incelenmiştir. İnceleme hem kanuni düzenleme hem de izaha davet usulünü belirleyen 482 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, sorun ve sorunsallara işaret edilerek yapılmıştır. Bu bağlamda öncelikle kurumun hukuki niteliği, mükelleflerin izaha davet edilebilmesi için gereken şartlar ve mükelleflerin izaha davet edilmesinin doğuracağı sonuçlar değerlendirilmiştir. Daha sonra ise öncelikle kurumun ismi ve kanunda bulunduğu yer eleştirilmiş, izaha davet sebebiyle verilen beyannamelere karşı gidilebilecek adli ve idari yollar değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeden sonra Vergi kaçakçılığı suçları ile vergi ziyaının işlendiği durumlarda izahat istenip istenemeyeceği, istenecek ise bunun vergi suçları üzerinde olabilecek olası etkileri incelenmiştir. Son olarak eşitlik ve kanunilik gibi anayasal ilkeler açısından izaha davet kurum irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Hukuku, Vergi Usul Kanunu, İzaha Davet

Jel Sınıflandırması: K3, K34.

INVITATION TO EXPLANATION IN TAX LAW AND LEGAL ASSESMENT OF SAME INSTITUTION

ABSTRACT

In this article, “ Invitation to Explanation “, which was enacted as the 370th article of the Tax Procedure Law with the Law No. 6728 on July 15, was examined. The examination was carried out by pointing out problems and problems within the context of the General Communiqué of the Tax Procedure Law No. 482, which sets forth both the statutory regulation and the invitation procedure. In this context, firstly the legal nature of the “ Invitation to Explanation “, the conditions for inviting the taxpayers to be invited and the consequences of the invitation of the taxpayers to the explanation were evaluated. Afterwards, firstly, the name and the place where the article is located were criticized and then the judicial and administrative ways to be taken against the declerations were investigated. After this assessment, it was evaluated whether or not an explanation could be requested in cases where the tax evasion crimes were committed. if so, the possible effects of explanation on tax offenses were examined. Finally, “Invitation to Explanation” was examined in terms of constitutional principles such as equality and lawfulness.

Keywords: Tax Law, Tax Procedure Law, Invitation to Explanation

Jel Classification: K3, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!