TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ HARCAMALARININ İZONOMİSİ

Şubat 2019 Sayı 365

ÖZET

Kamusal faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesinde en temel finansman aracı vergiler olarak bilinmektedir. Bu tanımdan, verginin temel fonksiyonunun fiskal nitelikli olduğu anlaşılırken ekstra fiskal amaçlarının da olduğu sonucuna dolaylı olarak ulaşılabilir. Devletler fonksiyonlarını yerine getirebilmek için vergi toplar, elde edilen vergileri verimli kaynaklara aktararak topluma sosyal fayda yaratır ve nihayetinde adil gelir dağılımının gerçekleşmesinin sağlayıcısı işlevini yerine getirmiş olmaktadır. Buna göre, vergi harcamaları yoluyla kamu harcamalarının karşılandığını anlayabiliriz. Bu çalışmada, küresel ve beşeri ilişkiler ağı içerisinde; bazı sosyal ve ekonomik amaçları gerçekleştirmek üzere vergi alınmaması yoluyla devlet için gelir kaybına sebep olan, bazı mükellefler veya mükellef olması gerekenler için ise tanıdığı ayrıcalıklı uygulamalar nedeniyle vergisel yükümlülük ve sorumlulukları azaltan veya ortadan kaldıran, kanunlar, düzenlemeler ve uygulamalar olarak tanımlanan vergi harcamalarının sosyoekonomik sonuçları nedeniyle toplumun fizyonomisinde yarattığı değişimi kolektif bir bakış açısıyla değerlendirmenin anlamlı ve gerekli olduğuna vurgu yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Harcaması, Etkinlik, Eşitsizlik, Toplumsallık.

Jel Sınıflandırması: H11, H20, H21.

ISONOMY OF TAX EXPENDITURES

ABSTRACT

Taxes are known to be the most basic means of financing in terms of realization of public activities. By this definition, it is concluded that the basic function of the tax is of fiscal quality, whereas such an indirect conclusion can also be derived that it has extra objectives in fiscal terms. Governments are supposed to collect taxes in order to fulfill their functions, create social benefits for the society by transferring the taxes collected to productive resources, and consequently they are destined to accomplish their function of acting as a provider of the realization of fair income distribution. Accordingly, we can understand that public expenditures are met through tax expenditures. In this study, emphasis will be placed on the fact that an evaluation would be meaningful and necessary, from a collective point of view, on the change, created by tax expenditures, on the physiognomy of society because of the socioeconomic consequences, which are defined as laws, arrangements and implementations that reduce or eliminate tax liabilities and responsibilities due to the privileged applications put into effect for certain taxpayers or those who are supposed to be so, and that could cause the state to lose revenues by abstaining from tax collection to carry out the required social and economic objectives, within a network of global human relations.

Keywords: Tax Expenditure, Efficiency, İnequality, Sociality.

Jel Classification: H11, H20, H21.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!