TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ DENETİMİNDE YENİ DÖNEM

VERGİ DENETİMİNDE YENİ DÖNEM

 

 

Selçuk TEKİN

Gelirler Başkontrolörü

 

 

I- GİRİŞ:

“Torba Yasa” olarak bilinen 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01.08.2010 gün ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu yasada birçok değişikliklerin yapıldığı görülmektedir. Yazımızda vergi denetimine yönelik getirilen yeni düzenlemeler ele alınmıştır.

II- VERGİ İNCELEMESİNDE UYULACAK YENİ ESASLAR:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi incelemesinde uyulacak esaslar” başlıklı 140’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının mevc

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!