TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ ANLAŞMALARININ VERGİ KANUNLARINA YANSIMASI

Eylül 2020 Sayı 384

ÖZET

Ülkeler arasında sınırların kalkması, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin yer ve çeşit olarak genişlemesi, sermayenin kontrole tabi olmadan rahat hareket etmesi, ticari ve mali işlemlerin iç içe geçmesi nedenleriyle vergileme de bir takım problemler kendini göstermiştir. Bir çok sorun olmakla birlikte mükerrer vergileme yapılması, ülke vergi yasalarına uyumda sağlanan zorluklar, gelir transferi ve kar kaydırma yöntemleriyle vergiden kaçma ve kaçınma bunlardan başlıcalarını teşkil etmektedir. Bu sorunları aşma, en azından kısmen de olsa hafifletmek için ülkeler arasında vergi anlaşmaları yapılmaktadır. Özellikle çifte vergilendirmenin önlenmesi adına ülkeler iki taraflı istisnai durumlarda ise çok taraflı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzalamışlardır. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ülkelerin vergilendirme yetkilerini sınırlandırmakla birlikte, mükellef açısından vergiye uyumu sağlama, vergi adaletini pekiştirme ve ağır vergilemeye maruz kalmama, diğer taraftan uluslararası vergilendirmede karışıklıkları önleme ve şeffaflığı artırma adına ülkeler arasında yapılması bir nevi zorunluluk arz eder olmuştur. Ancak bazı durumlarda bu anlaşmalar mükerrer vergilendirmeyi çözme yerine, hiç vergilendirmeme gibi yeni sorunlar ortaya çıkarmışlardır. Bunun yanında bireyler ve kurumlar ve özellikle çok uluslu şirketler vergiden kaçınma ve kaçma yol ve yöntemlerini de daha fazla kullanır hale gelmişlerdir. Bunu önleme adına ise ülkeler arasında ikili veya çok taraflı olarak vergi konularına ve finansal işlemlere ilişkin bilgi değişimi anlaşmaları imzalanmaya başlanmıştır. Yasal prosedüre uygun olarak tamamlanan vergi anlaşmaları iç vergi hukuku yönüyle öncelikli olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi anlaşmaları, mükerrer vergilendirme, mukimlik, mahsuplaşma, gelir ve servet üzerinden alınan vergiler, bilgi değişimi.

Jel Sınıflandırması: F15, F23, F51, F53, F68, H26, K33, K34

REFLECTION OF TAX AGREEMENTS ON TAX LAWS

ABSTRACT

A set of problems in taxation has also manifested itself due to the removal of borders between countries, the expansion of the activities of multinational companies in terms of location and variety, the easy movement of capital without being controlled, and the intertwining of commercial and financial transactions. Although there are many problems, tax evasion and avoidance are the main ones, with repeated taxation, difficulties in complying with the countries tax laws, income transfer and profit shifting methods. Tax agreements are made between countries to overcome these problems, at least in part. In order to prevent double taxation, countries have signed bilateral agreements, exceptional cases multilateral double taxation agreements. Although double taxation agreements limit the taxation powers of the countries, it has been a necessity for the taxpayers to be made between countries in order to ensure tax compliance, to reinforce tax justice and not to be exposed to heavy taxation, on the other hand, to prevent confusion and increase transparency in international taxation. In some cases, however, these agreements have raised new problems, such as not taxing at all, instead of resolving repeated taxation. In addition, individuals and institutions, and especially multinational companies, have become more and more using the ways and methods of evasion and avoiding taxes. In order to prevent this, information exchange agreements have been signed between countries on bilateral or multilateral tax issues and financial transactions. Tax agreements completed in accordance with the legal procedure should be taken into consideration primarily in terms of internal tax law.

Keywords: Tax agreements, double taxation, residency, offsetting, taxes on income and wealth, exchange of information.

Jel Classification: F15, F23, F51, F53, F68, H26, K33, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!