TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YRD. DOÇ. DR. A. SELÇUK ÖZGENÇ

VERGİ ANLAŞMALARININ AŞIMI: KARŞILAŞTIRMALI İÇTİHAT ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN TÜRK HUKUKUNA İLİŞKİN ÇIKARIMLAR

Nisan 2016 Sayı 331

ÖZET

Çalışmada, uluslararası vergi hukukunun önemli bir fenomeni olan anlaşma aşımı meselesi, Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin Almanya-Türkiye Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (ÇVÖA) ile ilgili verdiği çok yeni tarihli bir karardan hareketle ele alınmakta, Türk Anayasa Mahkemesi’nin anlaşmalar ve iç hukuk ilişkisine ilişkin içtihatları ile Danıştay’ın yatırım indirimi konusundaki içtihatları uluslararası vergi hukuku açısından değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anlaşma aşımı (treaty override), ÇVÖA, uluslararası vergi hukuku, ahde vefa ilkesi, yatırım indirimi

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K34

OVERRIDE OF TAX AGREEMENTS: INFERENCES ABOUT TURKISH LAW BASED ON COMPARATIVE EXAMPLES OF CASE LAW

ABSTRACT

The issue of treaty overrides, which is an important phenomenon in international tax law, is addressed in the article referring to a very recent decision made by the German Federal Constitutional Court regarding Turkey-Germany Agreement on the Prevention of Double Taxation, and the case law examples of the Turkish Constitutional Court regarding agreements and domestic law as well as the case law examples of the Council of State regarding investment allowance are evaluated in terms of international tax law.

Keywords: Treaty override, Agreement on the Prevention of Double Taxation, international tax law, pacta sunt servanda, investment allowance

Jel Classification: H20, H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!