TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VAZGEÇİLEN ALACAKLARIN BORÇLUNUN YASAL DEFTERLERİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE VERGİLENDİRİLME DÖNEMİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME

Ağustos 2017 Sayı 347

ÖZET

Konkordato veya sulh yoluyla vazgeçilen alacakların borçlunun yasal defterlerinde nasıl takip edileceği 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 324. maddesinde düzenlenmiştir. Borçlunun vazgeçilen alacak tutarını bir karşılık hesabında üç yıl için takip etmesi ve bu yıllarda oluşan zararlarla itfa etmesi gerekmektedir. Bu karşılık tutarının geçmiş dönemlerden devreden zararlarla kapatılamayacağı bazı durumlarda önemli vergi sonuçları doğurmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vazgeçilen alacak, karşılık, itfa, zarar

Jel Sınıflandırması: H63, K34, M21

A CONSIDERATION UPON BOOKKEEPING OF WAIVED RECEIVABLES IN BORROWER’S REGISTERS AND TAXATION PERIOD

ABSTRACT

How the receivables waived by way of composition or peace settlement shall be followed in the debtor’s legal book are regulated in Article 324 of the Tax Procedural Code. It is necessary for the debtor to keep track of the amount of the payable in a provision account for a period of three years and to amortise them with the related periods’ losses. The fact that this provision cannot be offset with the losses transferred from the previous periods has resulted in significant tax consequences in some cases.

Keywords: Waived receivables, provision, amortisation, loss.

Jel Classification: H63, K34, M21

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!