TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VAKIFLARIN KURUMLAR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ KARŞISINDA DURUMU

Ekim 2019 Sayı 373

ÖZET

Vakıflar, Türk Medeni Kanunu’nda ve Vakıflar Kanunu’nda ifade edildiği gibi mal topluluğu statüsünde bir tüzel kişilik olduklarından dolayı, Kurumlar Vergisi’nin kapsamında yer aldıkları düşünülmektedir. Durumun aksine, vakıflar bir tüzel kişilik olarak Kurumlar Vergisi mükellefi değildirler. Vakıfların iktisadi işletmeleri ve şirketleri ise vakıftan farklı olarak Kurumlar Vergisi mükellefidirler. Çalışmanın amacı; Vakıfların, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu karşısında durumunu açıklamaktır. Çalışmanın yöntemi; ilgili mevzuat araştırmaları yapmak ve konu ile ilgili daha önceden yapılmış çalışmaları incelemektir. Çalışma sonucunda: Vakıfların, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mükellefi olmadıkları ancak Gelir Vergisi karşısında vergi sorumlusu olarak görevli oldukları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vakıf, Vakıf Şirketleri, Vakıf Tüzel Kişiliği.

Jel Sınıflandırması: L30, L31, L39.

THE STATUS OF FOUNDATIONS IN THE FACE OF CORPORATE TAX AND INCOME TAX

ABSTRACT

As stated in the Turkish Civil Code and the Law of Foundations, foundations are considered to be covered by the corporate tax, as they are a legal entity in the status of a community of goods.In contrast to the situation, foundations are not corporate tax payers as a legal entity. The foundation’s economic enterprises and companies, unlike the foundation, are corporate tax payers. The purpose of the study is to explain the status of foundations in the face of Corporate Tax Law and Income Tax Law. The method of the study is to carry out the related legislation researches and to examine the previous studies related to the subject. As a result of the study: foundations are not corporate tax and income tax payers, but they are responsible for tax against income tax.

Keywords: Foundations, Companies of Foundations, Foundation Legal Entity,

Jel Classification: L30, L31, L39.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!